KONDENSTOPLAR
    Buhar sistemlerinden kondensi ve havayı atan, buhar tutan cihazdır.Termodinamik, termostatik, ters kovalı ve şamandıralı gibi tipleri vardır.Kondenstopun kullanılacağı yere göre tfp seçimi, kondens miktarı ve basınç farkına göre de çap seçimi yapılır.

Doğru seçim; enerji tasarrufu, verimlilik ve ekonomik sağlar.Yanlış seçimler kullanıcıya pahalıya mal olur. 

     Bir buhar tesisatının güvenli ve en yüksek verimle çalıştırılabilmesi için buhar hattında oluşan kondensin hızlı bir şekilde tahliye edilmesi gerekir.

Diğer bir deyişle sistemdeki kondenstopların sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu düzenli bakım ve kontrollerin yapılmasıdır.

Tercihen altı ayda bir veya yılda bir kereden az olmamak kaydıyla yapılmasını önerdiğimiz bakım onarım çalışmalarının hemen ardından Spirax Intervalf’in uzman kadrosu tarafından yapılacak kondestop kontrolleri enerji verimliliğini en üst seviyeye taşımanın ve sistem duruşlarını en aza indirmenin en kesin yoludu


Kondenstop kontrollerinin sağlayacağı bazı avantajlar

  • Kontrolleri yapılan tüm kondenstoplar markalanarak bir veri tabanı oluşturulur.
  • Ultrasonik test cihazıyla tüm markalanan kondenstoplar çalışırken test edilir ve sonuçlar kaydedilir.
  • Testler esnasında çalışma şartları, kondenstopun tipi, montajının doğru yapılıp yapılmadığı ve kondenstop tipinin kullanıldığı yere uygun olup olmadığı gibi önemli bilgiler de kaydedilir.
  • Kontrollerin yapıldığı noktalarda ekibimiz tarafından gözlenen diğer aksaklıklar da ( bypass hattındaki kaçaklar, yanlış cep dizaynı vb.) not edilerek sonuç raporunda yerini alır.
  • Kontrol işleminin tamamlanmasının ardında mevcut durumun verimliliğini ortaya koyan bir rapor hazırlanır. Bu raporda mevcut durumun tüm açıklığıyla ortaya konulmasının yanında iyileştirmelerle ilgili önerilerimiz ve geri dönüş süresi gibi önemli bilgilerde yer alır.


KONDENSTOP SEÇİM TABLOSU

A- En iyi seçim B- Kabul edilebilir alternatif

 

ŞAMANDRALI

TERS

TERMODİNAMİK

DENGE          BİMETALİK

(Hava

Tahliyeli)

KOVALI

 

BASINÇLI TERMOSTATİK

ANA BUHAR HATLARI

 

 

 

 

- Yatay Hatlar

B

B

A

B

-Su Ayırıcıları (Seperatör)

A

B

B

B

- Hat Sonları

B

B

A

B

- Hat Boşaltma

 

 

 

B

HACİM ISITMA CİHAZLARI

 

 

 

 

- Isı Eşanjörleri

A

B

 

 

■ Isıtma Bataryaları

A

B

 

 

- Panel ve levha Isıtıcıları

A

B

B

 

- Radyatör ve Konvektörler

3

 

 

A                 B

- Tavan Isıtma Serpantinleri

B

B

 

A

MUTFAK CİHAZLARI

 

 

 

 

- Pişirme Kazanları (Sabit)

A

 

B

B

- Pişirme Kazanları (Devirmeli)

A

 

 

B

- Piişirme Kazanları (Ayaklı)

B

 

 

A

-Buhar Fırını

 

 

 

A

-Sıcak Tablalar

B

 

 

A

HASTANE CİHAZLARI

 

 

 

 

Otoklav ve Sterilizatörler

B

B

 

A

PROSES CİHAZLARI

 

 

 

 

- Sabit Kazanlar

A

 

B

B

- Devirmeli Kazanlar

A

 

 

 

- Bira Kazanları

A

S

 

 

- Öğütücüler

A

B

B

 

- Buharlaştırıcılar

A

B

 

 

-Sıcak Tablalar

 

 

B

A

-Damıtma Cihazları

A

B

 

 

- Depolama Tankları

 

A

B

 

- Vulkanizasyon Cihazları

B

A

 

 

SANAYİ KURUTUCULARI

 

 

 

 

- Kurutma Serpantinleri (Devamlı)

B

A

 

B               B

- Kurutma Serpantinleri (Izgaralı)

 

B

 

B               A

-kurutma Silindirleri

A

B

 

 

- Çok odalı kurutma Serpantinleri

A

B

 

B

-Çoksilindirli Kurutucuları

A

B

 

 

ÇAMAŞIRHANE CİHAZLARI

 

 

 

 

- Konfeksöyon Presleri

9

B

A

 

- Utü ve Kalenderler

A

3

B

B

- Solvent toplama ünitesi

A

B

B

 

-Tamburlu kurutucular

A

B

 

 

TANK VE DEPOLAR

 

 

 

 

- Proses Tankları (üstten Çıkışlı)

B

3

A

B

- Proses Tankları (Alttan Çıkışlı)

A

B

B

B

- Kısa Serpantinli Isıtma Tankı (Hızlı) A

3

 

B

PRESLER

 

 

 

 

- Çok Tablalı Presler-Paralel

B

B

A

 

- Çok Tablalı Presler-Seri

 

B

A

 

- Lastik Presleri

3

A

B

 

YAKIT İSITMA

 

 

 

 

- Ana Yakıt Tankı Isıtıcıları

 

A

B

 

- Hat Isıtıcıları

A

B

 

 

-YakıtTankı Isıtıcıları

9

A

 

 

- Düz Hat Isıtıcılar ve

 

 

 

 

Buhar Ceketli Borular

 

 

B

A                B

 Tüm Hakları Saklıdır. Sigma Endüstriyel San. ve Tic. Ltd.Şti.